ČuČ

ak šis muļķīgais brīdis
tik ļoti nāk miegs ka nevar aizmigt
miega pele nāc mājās
lūdzu